|
|
About_photo

NIEK VAN DER POEL

Technical Transition Services & Interim Management
Brede ervaring in managementfuncties en als interim manager bij adviesbureaus, inclusief reorganisatietrajecten, strategische heroriëntaties en aankoop en verkoop van bedrijfsonderdelen. Uitgebreide ervaring bij de organisatie en uitvoering van complexe (internationale) projecten. Geofysicus en jurist.

"Niets leukers dan werken voor een bedrijf met leuke en uitdagende projecten, fijne collega's, met tevreden klanten en waar bovendien geld verdiend wordt."
Adviesbureaus worstelen vaak met het commercialiseren van hun diensten. Vaktechnisch zeer bekwame medewerkers voeren hun werk uitstekend uit, maar het commerciële aspect van hun activiteiten verdient vaak te weinig aandacht. Daardoor staan de financiële resultaten soms onder druk, terwijl dat niet nodig zou moeten zijn. Inhuren van een interim manager is vaak een goede remedie om medewerkers weer enthousiast maken, om hen commercieel laten nadenken en laten nadenken over de toekomst van het bedrijf en hun eigen rol daarbinnen. De positie in de markten hoe die verder te veroveren zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Binnen enkele maanden veert een dergelijke afdeling of bedrijfsonderdeel op en worden de financiële resultaten ook weer positief.
Bij aankoop of verkoop van bedrijven is het van belang om de mogelijke risico’s en investeringen goed in kaart te brengen. Voor de technische aspecten bij dergelijke transacties is het goed om een technische due diligence te laten uitvoeren. Hierbij worden de aanwezige technische installaties bekeken op hun staat van onderhoud en wordt er aangegeven of er op korte of lange termijn investeringen te verwachten zijn (Capex). Daarnaast worden er inschattingen gemaakt van lopende kosten (Opex) en wordt er bekeken of dergelijke lopende kosten voldoende zullen zijn om de activiteiten te continueren. De technische due diligence omvat ook de milieuaspecten en veiligheidsaspecten voor zo ver die een mogelijk risico zouden kunnen vormen voor de continuering van het bedrijf of zouden kunnen leiden tot noodzakelijke investeringen. Hierbij kunnen risico’s aanwezig zijn als mogelijke beëindiging of wijziging van vergunningen, risico’s van bodemverontreiniging, aanwezigheid van asbest en dergelijke. Bij al deze technische due diligence projecten zal er een team samengesteld worden van technische- en milieuspecialisten die de verschillende risico’s en kosten nauwkeurig in kaart kunnen brengen, zodat deze aspecten op de juiste wijze in het financiële model van de transactie gebruikt kunnen worden.
Een artikel over due diligence in ECOTIPS van de hand van Niek van der Poel: ECOTIPS augustus / september 2010
 

Werkervaring

Werkervaring

Portfolio

Contact

Adres: Rhijngeesterstraatweg 2, 2342AL Oegstgeest

Telefoonnummer: 06 10 25 24 20

E-Mail: info@niekvanderpoel.nl